KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest firma Langstream, Kosmetyki Dla Bryki Weronika Ambroziak ul. Synów Pułku 1, 09-410 Płock e-mail:biuro@langstream.com.pl, NIP:774-304-66-12, tel. 883-710-528 lub 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·         sporządzenia wyceny oraz wykonania usługi tłumaczeniowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO, dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania zleconej usługi,

·         do kontaktowania się z Państwem w sprawach związanych ze świadczonymi na Państwa zlecenie usługami  i będą udostępniane współpracownikom tylko rozliczenia usług przez Państwa zleconych. Przechowywane dane kontaktowe to: nazwa i adres firmy, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

·         udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 2) mogą być przekazywane odbiorcom danych:

·         podmiotom wspierającym Langstream, Kosmetyki Dla Bryki w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Langstream, Kosmetyki Dla Bryki.

4) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wykonanie wyceny tłumaczenia oraz usługi tłumaczeniowej.